Splošni pogoji

Splošni pogoji ob prijavi na dogodke podjetja SAOP, d.o.o.

  

Splošno

S prijavo na določen dogodek podjetja Saop, d.o.o. se posameznik strinja, da lahko podjetje Saop, d.o.o., Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 5383129 (v nadaljevanju besedila Saop, d.o.o.) kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval v obrazcu za prijavo na dogodek za namene izvedbe dogodka, na katerega se posameznik prijavlja oz. naročilo za nakup posnetka predavanja.

Posameznik dovoljuje, da sme podjetje Saop, d.o.o. v obrazcu navedene osebne podatke posredovati morebitnim drugim osebam, ki sodelujejo pri izvedbi izobraževanja (prevoznik, ki zagotavlja prevoz na izobraževanje, ponudnik nočitvenih kapacitet, izvajalec izobraževanja ipd.)

Podatke o posamezniku, ki se je prijavil na posamezen dogodek, lahko podjetje Saop, d.o.o. hrani v okviru hrambe podatkov na računih še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, podatke v zvezi s posameznim dogodkom še 5 let po izvedbi posameznega dogodka v skladu s splošnim zastaralnim rokom, opredeljenim v 346. členu Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS št. 97/2007), oz. do preklica soglasja v primeru, če se posameznik strinja, da lahko podjetje Saop, d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namen obveščanja o novostih podjetja Saop, d.o.o. preko elektronske pošte.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen(a) s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29, 30, 31, 32 in 33 Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je strinjanje z obdelavo podatkov prostovoljno. Če se posameznik ne strinja, da lahko podjetje Saop, d.o.o. obdeluje osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval za namene izvedbe dogodka, na katerega se posameznik prijavlja, mora to sporočiti na elektronski naslov seminarji@saop.si. Zahteva za prenehanje obdelovanja osebnih podatkov za namene izvedbe izobraževanja se šteje za odjavo od izobraževanja ter se zanjo smiselno uporabljajo določila, ki so opredeljena v poglavju Udeležba na dogodku, plačilo in odjave. Strinjanje z obveščanjem o novostih in obvestilih podjetja Saop, d.o.o. preko elektronske pošte ni pogoj za prijavo na posamezen dogodek ter se lahko posameznik od obveščanja preko elektronske pošte kadarkoli odjavi bodisi preko elektronske pošte seminarji@saop.si ali pa na posebni povezavi za odjavo od pošiljanja elektronske pošte, ki je objavljena v elektronskem sporočilu, ki ga podjetje SAOP, d.o.o. posreduje posameznikom.
   

Varovanje osebnih podatkov udeležencev na seminarju

V okviru organizacije posameznega dogodka si podjetje Saop, d.o.o. pridružuje pravico, da so podatki iz evidenčnih listov (ime, priimek, organizacija iz katere posameznik prihaja) vidni tudi drugim udeležencem posameznega dogodka. Posameznik dovoljuje, da se podatki (ki se nanašajo nanj) iz evidenčnega lista dostopni tudi drugim udeležencem, ki se udeležijo izobraževanja ter se hkrati zavezuje, da bo zagotavljal zaupnost osebnih podatkov do katerih bo dostopil ob izpolnjevanju evidenčnega lista.
  

Varovanje osebnih podatkov udeležencev na spletnem seminarju

Posamezniki, ki se udeležujejo spletnega seminarja soglašajo, da se seminar izvaja in snema z orodjem Gotowebinar (LogMeIn, Inc.) ter da podjetje Saop, d.o.o. omogoča da je vsakemu zaposlenemu pri podjetju, ki se je udeležilo posameznega spletnega seminarja, v roku določenem znotraj vabila na udeležbo določenega dogodka, omogočen brezplačen ogled posnetka izobraževanja preko osebnega portala. Udeleženci za dostop do posnetkov iz posameznega dogodka so dolžni uporabljati posnetek iz spletnega seminarja ter ostalo prejeto gradivo povezano z dogodkom (npr. literatura, gradiva, ipd.) le za svoje lastne namene. Posnetki spletnih seminarjev ter prejeto gradivo povezano z dogodkom so avtorsko pravno zaščiteni v skladu z veljavnimi predpisi o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah in drugimi veljavnimi predpisi kot individualna stvaritev podjetja Saop, d.o.o.. V skladu s tem je prepovedano kopiranje, reproduciranje, spreminjanje ali prilagajanje posnetka spletnega seminarja v nasprotju z dovoljenjem podjetja Saop, d.o.o.
    

Slikanje posameznikov na dogodkih podjetja SAOP, d.o.o.

Posameznik se ob potrditvi teh splošnih pogojev strinja, da lahko podjetje Saop, d.o.o. izvaja slikanje in snemanje dogodka ter te slike uporablja za namene objavljanja elektronskih novic na spletni strani podjetja Saop, d.o.o, za objavljanje slik na Facebook profilu podjetja ter za namene pošiljanja e-novic v zvezi s posameznim dogodkom. Slikanje in snemanje posameznikov je prostovoljno, če se posameznik ne strinja s slikanjem lahko to javi na elektronski naslov seminarji@saop.si oz. se izogiba izpostavljanju na dogodku v času, ko se izvaja slikanje.
   

Udeležba na dogodku, plačilo in odjave

Kotizacijo je potrebno poravnati po zaključku dogodka, po prejetem računu. Seznanjeni smo s plačilnimi pogoji, da nam lahko podjetje Saopd.o.o. za primer naše odsotnosti na dan dogodka brez predhodnega sporočila na seminarji@saop.si (najkasneje 2 dni pred dogodkom) zaračuna 100% vrednosti dogodka, v primeru nepravočasno odjavljenega avtobusnega prevoza pa še dodatno 30 € + DDV za stroške rezervacije mesta in plačilo cene prenočišča, ki velja po rednem ceniku na dan dogodka.
 

Odgovornost za škodo, ki je nastala posameznikom na dogodku podjetja Saop, d.o.o.

Posamezniki se udeležujejo posameznega dogodka upravljavca na lastno odgovornost ter se s prijavo na dogodek (ki ga organizira podjetje Saop d.o.o.) strinjajo, da bodo upoštevali vsa navodila organizatorja dogodka ter obenem potrjujejo, da so bili seznanjeni z dejstvom, da organizator ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi s sodelovanjem na dogodku oziroma katerokoli drugo odgovornost, ki jo je v skladu z veljavno zakonodajo mogoče izključiti ali omejiti. Če v okviru izvajanja dogodka podjetje Saop, d.o.o. krivdno povzroči posamezniku škodo, podjetje Saop ne odgovarja posamezniku za škodo, ki presega petkratnik plačila posameznega dogodka oz. do največ 1000 eurov.
  

Veljavnost

Ti splošni pogoji pričnejo veljati dne 25. 5. 2018 (VER1).
	

			
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih