Zaključni račun za leto 2019 za javni sektor

Na spletnem seminarju vam bomo predstavili problematiko pri izdelavi zaključnega računa za leto 2019. Predstavili vam bomo potrebno zakonodajo, določene SRS 2016 in vrste določenih pravilnikov (pridobitna in nepridobitna dejavnost, pravilnik o računovodstvu). Predstavili vam bomo vse glede priprav in izvedbe rednega letnega popisa, vsebine izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Predstavili vam bomo tudi davčni obračun, ki mora biti sestavljen na podlagi davčne zakonodaje in katere so možnosti zniževanja davčne osnove. Prav tako vas bomo seznanili, kaj vse je potrebno pri izdelavi in pripravi vsebine letnega poročila, predem ga oddate organom v potrditev in pošljete na AJPES.

Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 31. 1. 2020
Trajanje: od 9.00 do 11.00   
Vsebina:
 • Pravne podlage za pripravo zaključnega računa, davčnega obračuna in pripravo poslovnega in letnega poročila.
 • Delitev uporabnikov – pravnih oseb javnega prava.
 • Popisna pravila in navodila k letnemu popisu ter obvezne priloge.
 • Priprava na izvedbo letnega poročila in interne medletne kontrole (rezervacije, terjatve, zaloge, odpisi, izločitve, AČR, PČR).
 • Sodila delovanja javnega zavoda.
 • Vsebina računovodskega in poslovnega poročila (bilanca stanja in posebnosti postavk, izkaz prihodkov in odhodkov, obvezne priloge).
 • Obvezna pojasnila in razkritja k računovodskemu poročilu.
 • Vsebina davčnega obračuna in oprostitve plačila davka ter davčne olajšave.
 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost ter kaj oddati na AJPES.
 • Predložitev in potrditev poslovnega, letnega poročila in ocena notranjega nadzora, upravljanje s tveganji, notranje kontrole in izjava o notranji reviziji.
 • Poraba presežka prihodkov nad odhodki.
 • Odgovori na vprašanja.

Predavatelji

dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica, ki se ukvarja s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Predava na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje ter je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij in priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov. Ima praktične izkušnje z vodenjem računovodstva in financ v industriji, bančništvu in gradbeništvu.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena spletnega seminarja: 59 € + DDV

V ceni je zajeto gradivo in 30-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.


Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar, zahtevajte geslo >>
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih