Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2019

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujema z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.

Na našem kratkem seminarju vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu.
Dnevni red
Termin: 19. 2. 2020, ob 9.00

Vsebina:
 • Izvedba in pomen popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov;
 • računovodski predpisi in davčna zakonodaja za pripravo računovodskega in davčnega obračuna;
 • interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov;
 • vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun;
 • oslabiti ali odpisati terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik;
 • oslabitve in odpisi zalog;
 • oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev;
 • razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih;
 • davčni vidik stroškov dela, stroški potnih nalogov, bonitete zaposlenih ipd.;
 • postavke davčnega obračuna in popravki davčno priznanih, nepriznanih ali nepotrebnih prihodkov in odhodkov;
 • davčne olajšave za leto 2019 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube;
 • odgovori na vprašanja udeleženk/udeležencev ter strokovna diskusija.

Predavatelji

dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica, ki se ukvarja s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Predava na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje ter je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij in priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov. Ima praktične izkušnje z vodenjem računovodstva in financ v industriji, bančništvu in gradbeništvu.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena: 59,00 € + DDV

V ceni je zajeto tudi gradivo in 30-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.

Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar, zahtevajte geslo >>
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih