Vse o izvršbah


Z izvršilnim postopkom ali izvršbo se srečuje skoraj vsaka pravna in fizična oseba. Postopek je posameznikom brez pravnega znanja pogosto težje razumljiv, vendar pa se je v praksi izkazalo, da se ga tudi ti mnogokrat lotevajo sami (npr. preko elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine). Za vas smo pripravili nabor seminarjev, na katerih vam želimo postopke izvršbe predstaviti in obrazložiti na praktičnih primerih. Naš cilj je, da se boste izvršilnega postopka lahko lotili sami, s čimer boste prihranili mnogo stroškov.

Na seminarju bodo predstavljene tudi spremembe zadnje Novele ZIZ-L, ki zacnejo veljati 25. 3. 2019, torej eno leto po uveljavitvi Novele ZIZ-L. Pomembno novost predstavlja dopolnitev vsebine predpisanega obrazca predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
  

1. sklop: Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine:

Na 1. sklopu vam bo predstavljen potek izvršilnega postopka in posebnosti pri izvršbi na podlagi verodostojne listine. Prikazali vam bomo tudi elektronsko vložitev predloga za izvršbo, nadaljnje korake izvršilnega postopka (v primeru pravnomočnosti sklepa o izvršbi in možnostih upnikov, da so v postopku poplačani) ter sodna praksa z razlago nekaterih zanimivejših odločb sodišč (primerov). Da bi vam dodatno pomagali v izvršilnem postopku, boste prejeli vzorec dopisa za poizvedbe o dolžnikovem premoženju in vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.
 
Odgovorili bomo na vprašanja:
 • Kako se pripraviti na vložitev predloga za izvršbo in katera verodostojna listina je najprimernejša?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina …) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšni so zastaralni roki za terjatve in kakšna so pravila zastaranja?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kaj moramo vedeti o izvršilnih stroških?
 • Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kaj storiti v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Kaj storiti v primeru, ko je dolžnik plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storimo?
 • Kako in v katerem primeru lahko sami opravimo poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kako se odločiti za ustrezno izvršilno sredstvo in kdaj moramo imeti točne podatke o premoženju?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajamo izvršilna sredstva in kako?
 • Na kaj moramo biti še posebej pozorni, če je dolžnik fizična oseba? Kako ravnati v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.), ki je bil izbrisan iz Poslovnega registra?

2. sklop: Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih:

Delodajalci se pogosto znajdejo v negotovosti, ko za zaposlenega prejmejo različne sklepe, tako sodne kot davčne. Poseben problem prinaša upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so namreč odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, če ne upoštevajo pravilnega vrstnega reda in obsega izvršitve. Na drugem sklopu seminarja o izvršbah bomo torej govorili o izvršbah na plačo, za dodatno utrjevanje boste prejeli tudi gradivo.

Odgovorili bomo na vprašanja:
 • V kakšnem vrstnem redu je treba izvrševati posamezne sklepe sodišča ali davčnega organa in upravno-izplačilno prepoved?
 • Ali sklep o davčni izvršbi "prehiti" ostale sklepe, ki se že izvršujejo? Ali sklep za preživnino »prehiti« tudi sklep o davčni izvršbi?
 • Kdaj in v katerem primeru obveščati sodišče o izvršitvi – neizvršitvi sklepa? Ali je treba obvestiti tudi upnika?
 • Kakšne podatke o dolžniku in njegovi plači lahko zahteva upnik od delodajalca?
 • Ali je dovoljeno zarubiti povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo, potnih stroškov in dnevnic, ter regres, jubilejne nagrade, odpravnino?
 • Kako pravilno ravnati v primeru, če je zoper delavca začet postopek osebnega stečaja?
 • Kdaj se v primeru osebnega stečaja delavca upoštevajo tudi navodila stečajnega upravitelja in kdaj zgolj sklep (stečajnega) sodišča?
 • Kako izvršiti (najbolj pogost) sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine? Ali ga je moramo izvršiti samo za plačo ali tudi za ostale prejemke?
 • Kakšen pomen ima upravna-izplačilna prepoved na plačo? Ali lahko delavec dovoli upravno-izplačilno prepoved tudi v breme svoje minimalne plače?
    

3. sklop: Opominjanje, izterjave in izvršbe v iCentru (posnetek):

Učinkovita izterjava zapadlih obveznosti je nujna za nemoteno poslovanje podjetja, ker neizterjane zapadle terjatve ogrožajo likvidnost podjetja. Neizterjani dolgovi so eden izmed najpogostejših vzrokov plačilne nesposobnosti. Pomemben korak pri izterjavi dolgov predstavlja opominjanje dolžnikov, ki bo predmet seminarja. Obdelava Opominjanje omogoča pripravo enostavnih ali večstopenjskih opominov. V kolikor dolžniki ne poravnajo svojih obveznosti, kljub poslanim opominom, se lahko odločimo za sprožitev sodnega postopka. Za pripravo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko v programu kreiramo xml datoteko, ki jo uvozimo na portal sodišča.

Vsebina posnetka:
 • priprava in izstavljanje enostavnih in večstopenjskih opominov glede na datumske omejitve iz odprtih postavk iz modula Dvostavno knjigovodstvo in modula Spremljanje plačil računov;
 • vključitev obračunanih zamudnih obresti v skupno terjatev dolžnika;
 • knjiženje terjatev za stroške opomina in preknjiževanje terjatev za katere je bil izstavljen opomin pred tožbo;
 • odklepanje in brisanje opominov;
 • zapiranje terjatev na podlagi sklica iz opomina;
 • priprava izvršb;
 • knjiženje stroškov izvršbe in preknjiževanje terjatev v izvršbi;
 • evidenca opominjanja in izvršb na nivoju stranke na dogodkih v Šifrantu strank in dokumentacijskem sistemu iCentra oz. v e-Registratorju.
 

Dnevni red
Dnevni red:

1. sklop: Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine:

Termin: 28. 3. 2019
Lokacija: Poslovna stavba Atropola, Litijska cesta 259, Ljubljana - Dobrunje
Trajanje: od 9.00 do 12.00 
Predavateljica:
Dida Volk
Dnevni red:
 • prikaz izpolnjevanja elektronskega obrazca predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine:
 • Sestava izvršilnega postopka
 • Pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem Predlog za izvršbo
 • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – CoVL
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi VL
 • Pravnomočnost sklepa o izvršbi na podlagi VL
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom
 

2. sklop: Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih:

Termin: 28. 3. 2019
Lokacija: Poslovna stavba Atropola, Litijska cesta 259, Ljubljana - Dobrunje
Trajanje: od 13.00 do 16.00 
Predavateljica: Dida Volk
Dnevni red:
 • Upnikovo pridobivanje podatkov (pravila 4. člena ZIZ, obseg podatkov, ki jih delodajalec posreduje upniku)
 • Izvršba na denarno terjatev:
  • omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe, spremembe glede izvzetja in omejitev izvršbe (na podlagi sprememb v Noveli ZIZ-K)
  • prekinitev  izvršbe (v primeru postopka osebnega stečaja, v primeru smrti dolžnika)
  • spremembe Novele ZFPPIPP-G glede sklepa o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja
 • Izvršba na plačo in druge stalne prejemke:
  • konkurenca različnih sklepov - prednostni sklepi
  • obseg izvršbe na plačo
  • sprememba ureditve in načina uveljavljanja višjih omejitev zaradi vzdrževanih družinskih članov
  • izvršitev sklepov zoper dolžnika v postopku osebnega stečaja
  • odgovornost delodajalca za izvršitev sklepa (z dopolnitvijo ureditve v Noveli ZIZ-J)
  • posebnosti upravno - izplačilne prepovedi


3. sklop: Opominjanje, izterjave in izvršbe v iCentru:

Vsebina posnetka:
 • priprava in izstavljanje enostavnih in večstopenjskih opominov glede na datumske omejitve iz odprtih postavk iz modula Dvostavno knjigovodstvo in modula Spremljanje plačil računov;
 • vključitev obračunanih zamudnih obresti v skupno terjatev dolžnika;
 • knjiženje terjatev za stroške opomina in preknjiževanje terjatev za katere je bil izstavljen opomin pred tožbo;
 • odklepanje in brisanje opominov;
 • zapiranje terjatev na podlagi sklica iz opomina;
 • priprava izvršb;
 • knjiženje stroškov izvršbe in preknjiževanje terjatev v izvršbi;
 • evidenca opominjanja in izvršb na nivoju stranke na dogodkih v Šifrantu strank in dokumentacijskem sistemu iCentra oz. v e-Registratorju.

Predavatelji

Dida Volk

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena prijave na celoten seminar o izvršbah znaša = 159 € + DDV,
pri čemer vam posnetek o izvršbah v iCentru PODARIMO!


Cena udeležbe na posameznem (1. ali 2.) sklopu klasičnega seminarja z Dido Volk = 109 € + DDV
Cena posnetka = 49 € + DDV

V primeru prijav več oseb iz istega podjetja, priznamo dodatnim osebam še 20%.

V ceni je vključeno:
 • gradivo in obrazci,
 • 60-dnevni dostop do posnetka
 • malica


Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa SAOP iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar: zahtevajte geslo >>

Lokacija

Ljubljana (Saop d.o.o.)

Dvorana ZEVS
Poslovna stavba ATROPOLA
Litijska cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
ZemljevidERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih