Vse o izvršbah - nadaljevalni tečaj


Z nadaljevalno šolo izvršbe bo udeležencem prikazana vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, podrobneje bo predstavljen sam postopek izvršbe, vključno s predstavitvijo vseh izvršilnih sredstev ter nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka (ugovor tretjega, odlog izvršbe, upnikov umik predloga, prekinitev postopka, nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom).

V primeru, da ima dolžnik premoženje v tujini, mora upnik terjatev uveljavljati v državi, kjer se nahaja premoženje. Na podlagi evropskega izvršilnega naslova (EIN) je mogoče neposredno predlagati izvršbo v državah članicah EU.

Prikazan bo tudi položaj upnika v primeru drugih začetih postopkov: stečajnih postopkov in postopkov prisilne poravnave, s prikazom posebnosti glede terjatev upnikov v postopku osebnega stečaja in postopku poenostavljene prisilne poravnave.


Odgovorili bomo na vprašanja:
 • Kako je s poslovanjem sodišč in izvršilnih oddelkov od preklica epidemije dalje?
 • Kaj za upnika pomeni odlog izvršbe na podlagi interventnega zakona in kdaj se izvršba spet nadaljuje?
 • Kaj lahko storim, če v izvršilnem postopku na podlagi verodostojne listine nisem prejel poplačila?
 • Kako pravilno uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kaj mi ta postopek prinaša?
 • Dolžnik je bil izbrisan iz Poslovnega registra. Ali imam še kakšne možnosti za uveljavitev terjatve?
 • Kako lahko opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kdaj uporabim možnost, da dolžnik predloži seznam svojega premoženja in kaj mi ta možnost prinaša?
 • Dolžnik je prostovoljno poravnal svojo obveznost. Ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo?
 • Dolžnik je umrl. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Dolžnik nima premoženja v Republiki Sloveniji, ima pa odprt račun v tujini. Kakšne so možnosti za uveljavitev terjatve?
 • Sodišče je ustavilo izvršbo na sredstva na dolžnikovem računu. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Zoper dolžnika se je začel stečajni postopek – postopek prisilne poravnave. Kakšna so pravila glede izvršilnih postopkov, ki že tečejo?
 • Zoper dolžnika se je začel postopek osebnega stečaja, vendar dolžnik ne poravnava svojih obveznosti, ki so nastale po začetku postopka osebnega stečaja. Kakšne so možnosti za izterjavo?
 • Dolžnik je postopku poenostavljene prisilne poravnave. Kaj se bo zgodilo z mojo terjatvijo?
  

Dnevni red
Termin: 23. 9. 2020 
Lokacija: Poslovna stavba Atropola (dvorana ZEVS), Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana - Dobrunje
Trajanje: od 9.00 do 13.00  
Predavateljica: Dida Volk
Dnevni red:

 • Zgradba izvršilnega postopka (dovolilni del, izvršilni del).
 • Poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju (poizvedbe na podlagi 4. člena ZIZ, seznam dolžnikovega premoženja – spremembe v Noveli ZIZ-L).
 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti predloga – spremembe v Noveli ZIZ-L, priloge predloga, strokovna pojasnila k vzorcu predloga).
 • Evropski izvršilni naslov – EIN (odločbe, ki se lahko izdajo v obliki EIN, kako uveljaviti terjatev).
 • Sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti postopka – izvršba se začne takoj po izdaji sklepa).
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi IN (ugovorni razlogi, pomen odgovora na ugovor).
 • Upnikov umik predloga za izvršbo (umik ob plačilu dolžnika).
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve: izvršba na premičnine, izvršba na denarno terjatev, posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke, izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, izvršba na nematerializirane vrednostne papirje, izvršba na nepremičnine, izvršba na delež družbenika v družbi.
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom (pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ, vložitev predloga do konca postopka).
 • Ugovor tretjega, prekinitev in odlog izvršbe  (s prikazom pravil in postopka, novosti in spremembe v Noveli ZIZ-L, odlog izvršbe po ZIUZEOP).
 • Pravila ZFPPIPP glede izvršilnih postopkov ob začetem stečajnem postopku (ureditev glede na fazo izvršilnega postopka ob začetem stečajnem postopku, dolžnosti izvršilnega sodišča).
 • Položaj upnika v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom (terjatve upnikov, ki se plačajo kot strošek stečaja in jih je dolžnik dolžan plačati sam in izterjava teh terjatev, prijava ostalih terjatev v postopku osebnega stečaja).
 • Postopek poenostavljene prisilne poravnave in položaj upnikov (terjatve, na katere se nanaša postopek poenostavljene prisilne poravnave).


Predavatelji

Dida Volk

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena seminarja znaša = 120 € + DDV.
Če ste se udeležili prvega sklopa vse o izvršbah vam pripada 20% popust.

Cena vključuje:
 • udeležbo na seminarju,
 • brezplačno udeležbo sodelavcev iz vaše organizacije (v primeru spletnega seminarja, v primeru klasičnega seminarja pa vsak udeleženec prejme 20% popust),
 • strokovno gradivo,
 • 60-dnevni dostop do posnetka

  
Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki iCentra: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar: zahtevajte geslo >>

Lokacija

Ljubljana (Saop d.o.o.)

Dvorana ZEVS
Poslovna stavba ATROPOLA
Litijska cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
ZemljevidERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih