Računovodski in davčni obračun za leto 2018 za gospodarski (zasebni) sektor - ODPOVEDAN

Na spletnem seminarju vam bomo predstavili problematiko pri izdelavi zaključnega računa za leto 2018. Pred izdelavo računovodskega izkaza, davčnega obračuna in letnega poročila je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Na seminarju vas bomo opozorili, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018.

Predstavili vam bomo tudi davčni obračun, ki mora biti sestavljen na podlagi davčne zakonodaje, in katere so možnosti zniževanja davčne osnove. Prav tako vas bomo seznanili, kaj vse je potrebno pri izdelavi in pripravi vsebine letnega poročila, preden ga oddate organom v potrditev in pošljete na AJPES ter katere so posebnosti za oddajo poročil za leto 2018.
Dnevni red
Termin: 26. 2. 2019, od 9.00 do 11.00
Vsebina:

 • interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov;
 • razvrščanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po ZGD-1I;
 • vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida;
 • oslabiti ali odpisati terjatve ter njihov računovodski in davčni vidik;
 • oslabitve in odpisi zalog;
 • oblikovanje in črpanje rezervacij;
 • davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki ter inventurne razlike;
 • razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih;
 • postavke davčnega obračuna in popravki (davčno priznani in nepriznani) prihodki in odhodki;
 • davčne olajšave za leto 2018 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube;
 • odgovori na vprašanja.

Predavatelji

dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ, davkov in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Ukvarja se s poslovnim svetovanjem in izobraževanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva, avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov ter urednica strokovnih publikacij in praktikumov. Sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena: 69,00 € + DDV

V ceni je zajeto tudi gradivo in 30-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.

Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar, zahtevajte geslo >>
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih