Plače, povračila stroškov in druge pravice javnih uslužbencev v letu 2020

V letu 2020 bo treba v zvezi s plačami, povračili stroškov in drugimi prejemki ter glede urejanja pravic iz delovnega razmerja upoštevati novosti, ki so bile uveljavljene že konec leta 2018 in konec leta 2019. Javnim uslužbencem je namreč treba zakonito določati plačo in druge pravice skladno z zakonom in kolektivnimi pogodbami, seveda ob izpolnjevanju pogojev in v višini, kot to izhaja iz predpisov in določb kolektivne pogodbe, ki velja za delodajalca javnega uslužbenca.

Namen seminarja je seznanitev z aktualnimi predpisi s področja urejanja delovnih razmerij,   izvrševanja proračuna in ureditve plač ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja, posebej pa z ureditvijo na področju plač in povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ter predstavitev posameznih vrst povračil stroškov in drugih prejemkov, s pogoji za izplačilo ter s pravilnim ravnanjem v določanju višine in izplačil.

Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 18. 12. 2019
Trajanje: od 9.00 do 10.30
Vsebina:


Na spletnem seminarju se boste seznanili:
  • z določbami zakona, ki ureja izvrševanje proračuna in ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela,
  • s pravnimi podlagami za urejanje posameznih pravic javnih uslužbencev (sklenitev pogodbe o zaposlitvi, določitev plače v povezavi z aneksi iz decembra 2018),
  • z ureditvijo povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF, kolektivne pogodbe),
  • s posameznimi povračili stroškov in drugih prejemkov (višine in pogoji za izplačilo s poudarkom na novostih na tem področju - jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, stroški na službenem potovanju),
  • s sodno prakso v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki ter z nepravilnostmi, ki se pojavljajo v praksi.

Ostale informacije

Cena: 59 € + DDV

Udeležencem XXL konference 2019 ob prijavi priznamo 50% popust.

Cena vključuje literaruro in 30-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.
  

Prijava na spletni seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
  • Uporabniki programa iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
  • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar, zahtevajte geslo >>
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih