Novosti SRS v 2019 (SRS 15 - prihodki in najemi po novem)Dne 24. 8. 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 – Prihodki. Vzrok za objavo novega standarda je uskladitev z zbirko MSRP in sicer s standardom MSRP 15 – Prihodki, katerega uporaba je obvezna že v letu 2018. Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu začnejo SRS 15 (2019) uporabljati 1. 1. 2019, preostala podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. Prvič pa je tudi dovoljena zgodnejša uporaba – torej že za leto 2018. Prav tako je do 4. 9. 2018 potekala javna razprava o predlogu sprememb zaradi uskladitve zbirke SRS z MSRP 16 – Najemi. Zanimivo je, da predlog družbam, ki se po ZGD-ju štejejo za mikro in majhno družbo, omogoča, da najemov ne pripoznajo kot sredstva, ampak pripoznajo najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode - torej kot sedanji poslovni najemi. Spremembe so bile sprejete 17. 10. 2018 s strani strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo in objavljene v Uradnem listu. Osnovni cilj spremembe je poenotiti izkazovanje finančnega in poslovnega najema.

Na spletnem seminarju vam bodo predstavljene podrobnejše informacije glede standarda SRS 15, ki jih morate poznati in upoštevati. Udeležbo priporočamo zaposlenim v računovodstvu in financah – vsem, ki pripravljate računovodske izkaze. V intervjuju s predavateljico si preberite, ali se spremembe tičejo tudi vašega podjetja.
Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 29. 1. 2019 ob 9.00
Vsebina:


Predstavitev novega SRS 15:
 • Predstavitev modela petih korakov
  • Opredelitev pogodbe
  • Opredelitev izvršitvenih obvez
  • Določitev transakcijske cene
  • Razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze
  • Pripoznanje prihodkov
 • Predstavitev obravnavanj popustov
 • Praktični primeri obravnave nekaterih najbolj tipičnih prihodkov v skladu s novim SRS 15

Predstavitev najemov po spremenjenih SRS:
 • Odpravlja sedanjo dvojnost računovodenja na poslovni in finančni najem
 • Izjeme za mala in mikro podjetja
 • Praktični primeri računovodnje poslovnega najema v skladu z osnutkom sprememb.


Predavatelji

mag. Darinka Kamenšek

Dolgoletna predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in pooblaščena revizorka z veljavno licenco.
Ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d.o.o. kot pripravnik in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Zraven tega predava tudi na drugih visokošolskih zavodih in na različnih strokovnih seminarjih.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena spletnega seminarja: 69 € + DDV

Cena vključuje:
 • udeležbo na spletnem seminarju
 • strokovno gradivo
Pošljite nam vprašanja glede novih SRS-jev: seminarji@saop.si

Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar, zahtevajte geslo >>
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih