Interventni MEGA ZAKON - 1.del: priprava plače za marec 2020 (posnetek)


   
Vlada Republike Slovenije je pripravila 3 milijarde evrov težak ukrep za omilitev posledic na področju gospodarstva »Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo«, s katerim želi nasloviti kar se da širok spekter gospodarstva in tistih oseb, ki bodo zaradi epidemije utrpele negativne finančne posledice.
 
Celoten sveženj ukrepov bomo zaradi velikega obsega po različnih področjih podrobneje obravnavali v okviru spletnih seminarjev v aprilu. Za začetek se bomo posvetili trenutno najbolj pereči problematiki, ki se navezuje na obračun plač za mesec marec ter možnosti uveljavljanja nekaterih interventnih ukrepov pri podjetnikih in samozaposlenih.
  
Dnevni red

1. DEL: Priprava plače za marec 2020 in "mega" ukrepi za podjetnike in samozaposlene

Predavatelj: Irena Kamenščak, BDO
Vsebina:

Splošno o »mega zakonu«:
 •  datum sprejema, veljava
 •  povezava z ZIUPPP (prvim svežnjem interventnih ukrepov, ki veljajo od 29. marca 2020)
  
Ukrepi za delodajalce - priprava plače za marec 2020 in možnost upoštevanja interventnih ukrepov:
 • čakanje na delo doma
 • nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile
 • delodajalci in delavci, ki delajo
 • bolniške in obvezno zdravstveno zavarovanje
 • akontacija davka od dohodka pravnih oseb
  
Ukrepi za samozaposlene:
 • upravičenci
 • oprostitev plačila prispevkov
 • oprostitev plačila akontacije dohodnine
 • univerzalni temeljni dohodek
   

Predavatelji

ERROR - NO DATA