Zaključni račun za leto 2017 (javni sektor) z dr. Lidijo Robnik

Na spletnem seminarju vam bomo predstavili problematiko pri izdelave zaključnega računa za leto 2017. Predstavili vam bomo potrebno zakonodajo, spremembe SRS 2017 in vrste določenih pravilnikov (pridobitna in nepridobitna dejavnost, pravilnik o računovodstvo). Predstavili vam bomo vse glede priprav in izvedbi rednega letnega popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Predstavili vam bomo tudi davčni obračun, ki mora biti sestavljen na podlagi davčne zakonodaje in katere so možnosti zniževanja davčne osnove. Prav tako vas bomo seznanili, kaj vse je potrebno pri izdelavi in pripravi vsebine letnega poročila, predem ga oddate organom v potrditev in pošljete na AJPES.

Dnevni red
Termin: 19. 1. 2018
Trajanje: od 9.30 do 11.00   
Vsebina:
 • Pravne podlage za pripravo zaključnega računa, davčnega obračuna in pripravo poslovnega in letnega poročila.
 • SRS 2017 in PSR 2017 – novosti in vpliv na računovodenje.
 • Delitev uporabnikov – pravnih oseb javnega prava.
 • Popisna pravila in navodila k letnemu popisu ter obvezne priloge.
 • Priprava na izvedbo letnega poročila in interne medletne kontrole (rezervacije, terjatve, zaloge, odpisi, izločitve, AČR, PČR) .
 • Sodila delovanje javnega zavoda.
 • Vsebina računovodskega in poslovnega poročila (bilanca stanja in posebnosti postavk, izkaz prihodkov in odhodkov, obvezne priloge).
 • Obvezna pojasnila in razkrita k računovodskem poročilu.
 • Vsebina davčnega obračuna in oprostitve plačila davka ter davčne olajšave.
 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost ter kaj oddati na AJPES.
 • Predložitev in potrditev letnega poročila in ocena notranjega nadzora, upravljanje s tveganji, notranje kontrole.
 • Odgovori na vprašanja.

Predavatelji

dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ, davkov in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Ukvarja se s poslovnim svetovanjem in izobraževanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva, avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov ter urednica strokovnih publikacij in praktikumov. Sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena: 57 € + DDV vključuje gradivo in 30-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.

Cena velja za prijave do 3 dni pred spletnim seminarje. Za kasnejše prijave zaračunamo 30 % višjo kotizacijo.

Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa SAOP iCenter: po kliku na spodnji gumb, vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar: zahtevajte geslo >>ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih