Priprava dolgoročnih sredstev za inventurni popis in letno poročilo

Konec poslovnega leta za gospodarske družbe in samostojne podjetnike se vztrajno bliža in treba je pripraviti vso ustrezno dokumentacijo za redni letni popis.

Dolgoletna svetovalka s področja financ in računovodstva – dr. Lidija Robnik vam bo pokazala, kako pripraviti in popisati osnovna sredstva ter kakšen je njihov vpliv na zaključni račun z računovodskega in davčnega vidika.  

Seminar
je namenjen računovodjem in knjigovodjem v javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov in vsem računovodskim delavcem in ni vezan na uporabo programa iCenter.

Dnevni red
Termin: 22. 9. 2017
Trajanje: od 9.00 do 10.30

Kako pripraviti in popisati dolgoročna sredstva in kakšen je njihov vpliv na zaključni račun z računovodskega in davčnega vidika. Kakšne so novosti SRS 2016, ki se dotikajo dolgoročnih sredstev in novosti glede izbire metod vrednotenja ter vpliv na poslovne odločitve poslovodstva oziroma podjetnikov.

Obravnavali bomo:

 • Vodenje evidenc posameznih vrst opredmetenih osnovnih sredstev in priprave na redni letni popis.
 • Računovodski in davčni vidik inventurnih razlik.
 • Nabava opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (odvisni stroški nabave).
 • Metode vodenja dolgoročnih sredstev (nabavna vrednost, metoda revalorizacije).
 • Amortizacija in metode amortiziranja (računovodski in davčni vidik).
 • Naknadna vlaganja in tekoče vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Opredmetena osnovna sredstva manjše vrednosti (računovodski in davčni vidik).
 • Finančni in poslovni najem dolgoročnih sredstev.
 • Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev (dobiček, izguba).
 • Naložbene nepremičnine (nabava, oddajanje, zaloge).
 • Davčne olajšave in prenos neizkoriščenih davčnih olajšav v naslednja davčna obdobja.
 • Primeri knjiženj.
 • Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija.

 

Predavatelji

dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ, davkov in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Ukvarja se s poslovnim svetovanjem in izobraževanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva, avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov ter urednica strokovnih publikacij in praktikumov. Sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena: 57,00 € + DDV vključuje gradivo in 30-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.
Na semnar se lahko prijavite samostojno in plačate zgornjo ceno. Uporabnikom iCentra pa priporočamo še udeležbo na ostalih dveh sklopih (trojček OSNOVNA SREDSTVA).

Cena velja za prijave do 3 dni pred spletnim seminarje. Za kasnejše prijave zaračunamo 30 % višjo kotizacijo.

Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa SAOP iCenter: po kliku na spodnji gumb, vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar: zahtevajte geslo >>ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Preprost blagajniški program za poslovanje z gotovino (davčna blagajna). Predstavitev Saopnet POS-a
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih