Novosti nove uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

3. septembra 2017 je stopila v veljavo nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG), ki se prične uporabljati 1. januarja 2018. Z uveljavitvijo UVDAG in sprejetjem Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah, ki ga pričakujemo okoli novega leta, bo začel teči enoletni rok za uskladitev postopkov zajema in hrambe gradiv v digitalni obliki z zahtevami novele ZVDAGA iz leta 2014. V letu 2018 bodo morale vse javnopravne osebe in ponudniki storitev zajema in e-hrambe sprejeti in potrditi notranja pravila. Neizpolnitev te obveznosti bo sankcionirana.

Leto 2018 je tudi leto začetka uporabe novih predpisov o varstvu osebnih podatkov (GDPR, ZVOP-2), ki neposredno vplivajo na način obravnavanja gradiv, ki vsebujejo osebne podatke. V prispevku bodo predstavljene relevantne normativne zahteve z obeh področij in pristop k njihovi izvedbi. 
  

Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 18. 1. 2018 ob 9.00

Vsebina:
  • novosti nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
  • sprejem in potrditev notranjih pravil
  • vpliv novih predpisov (GDPR, ZVOP-2) na obravnavanje gradiv z osebnimi podatki
   

Predavatelji

Marjan Antončič

Marjan Antončič  je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik novoustanovljenega Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja.
Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je oblikoval in vodil Center za zaščito podatkov ter uspešno izvedel številne projekte (npr. slovenska osebna izkaznica). Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovni sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, dolgoročne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter informacijske varnosti.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena prijave na spletni seminar: 49 € + DDV

Za udeležence XXL konference 2017 je spletni seminar brezplačen!

  

Prijava na spletni seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb (prijava na seminar). Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite uporabniško ime in geslo?
  • Uporabniki programa SAOP iCenter: po kliku na spodnji gumb, vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
  • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar: zahtevajte geslo >>ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih