Kaj moramo urediti pred prihodom davčnega inšpektorja?

Zadrega in strah, ki ga podjetniki doživljajo ob najavi obiska davčnega inšpektorja, najpogosteje izvirata iz nepoznavanja osnovnih značilnosti davčnega postopka. Kako ravnati, ko se najavi davčni inšpektor? Katera so temeljna načela v davčnem postopku, na katera je treba biti pozoren? Kako ustrezno pripraviti poslovne knjige za davčni pregled?

Na poglobljenem spletnem seminarju vam bomo predstavili področja, na katera morate biti še posebej pozorni, izpostavili bomo najpogostejše primere napak, ki jih delajo davčni zavezanci, odgovorili na najpogostejša vprašanja ter pogledali, kako vzpostaviti pravilne in nedvoumne evidence, preden se na pragu vašega podjetja pojavi davčni inšpektor.

Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 26. 9. 2017
Trajanje: od 9.00 do 12.15 (4 šolske ure), s 15 minutnim odmorom.


Inšpektor se najavi, kaj pa sedaj?
 • Kaj moramo najprej pripraviti?
 • Kaj inšpektor najprej pregleda?
 • Na kaj morate biti še posebej pozorni?

BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE in POTNI NALOGI (izplačila in povračila materialnih stroškov)
 • Najpogostejše napake pri blagajniškem poslovanju in potnih nalogih.
 • Potrebne izpolnitve potnih nalogov in evidence.
 • Pasti pri uporabi službenih vozil in uporaba vinjet.
 • Službene poti ali napotitev delavcev.
 • Kaj še posebej radi pregledujejo davčni inšpektorji?
 
STROŠKI STORITEV
 • Obdavčenje udeležbe na seminarju ali kongresu.
 • Rezervacije 
  • (jubilejne nagrade, odpravnine, kočljive pogodbe, reorganizacije, tožbe ipd.)
 • Regres za prehrano, terenski dodatek, dnevnica in ločeno življenje
 • Davčni vidik nagrade študentu za obvezno prakso
 • Povračilo stroškov izobraževanja zaposlenim
 • Bonitete zaposlenih
 • Pogodbe civilnega prava (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju in prokuri).
 • Razmejevanje stroškov
    
DAVČNI VIDIK POSLOVNIH STROŠKOV (poslovni partnerji, zaposleni)
 • Reprezentanca
 • Davčni vidik priznavanja stroškov reprezentance
 • Reklama
 • Vzorci
 • Poslovna darila
  • Pogoste napake pri obračunu akontacije dohodnine pri darilih

   
Največje davčne nepravilnosti pri vodenju, vrednotenju in odtujitvi DOLGOROČNIH SREDSTEV

 • Neopredmetena sredstva
 • Opredmetena osnovna sredstva
 • Odprodaja dolgoročnih sredstev
  • Odprodaja uničene opreme
 • Amortizacija
 • Naložbene nepremičnine (amortizacija, vrednotenja, prodaja)
   
POPRAVKI IN DOPISI TERJATEV DO POSLOVNIH PARTNERJEV
 • Zaloge (materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga, nakupna cena)
  • Neidoče zaloge 
  
POSOJILA MED NEPOVEZANIMI IN POVEZANIMI OSEBAMI
 • POSOJILA IN OBRSTI MED NEPOVEZANIMI OSEBAMI
 • POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI
  • Obračun obresti od posojil povezanim osebam
  • Variabilni del priznane obrestne mere
  • Obresti od presežka posojil
  • Obračun obresti kot prikrito izplačilo dobička
  
VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA
 

Predavatelji

dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ, davkov in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Ukvarja se s poslovnim svetovanjem in izobraževanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva, avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov ter urednica strokovnih publikacij in praktikumov. Sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena: 85,50 € + DDV vključuje gradivo in 30-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.

Cena velja za prijave do 3 dni pred spletnim seminarje. Za kasnejše prijave zaračunamo 30 % višjo kotizacijo.

Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa SAOP iCenter: po kliku na spodnji gumb, vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar: zahtevajte geslo >>ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Preprost blagajniški program za poslovanje z gotovino (davčna blagajna). Predstavitev Saopnet POS-a
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih