Kako bomo obračunali DDPO za leto 2018?

Pravilna in optimizirana obdavčitev poslovanja podjetij preko davka od dohodkov pravnih oseb zahteva poznavanje poslovanja samega podjetja, računovodskih pravil ter davčne zakonodaje. Da bi vam olajšali pripravo obračuna DDPO za leto 2018, za vas 14. februarja pripravljamo poglobljeni klasični seminar v Ljubljani, na katerem se boste seznanili s specifikami.
  
Dnevni red
Termin klasičnega seminarja: 14. 2. 2019 od 9.00 do 12.00
Vsebina:

ZDDPO-2 poslovanja podjetij ne narekuje, temveč ga »le davčno obravnava«. Tako bomo davčno obravnavali posamezne poslovne dogodke pri poslovanju davčnih zavezancev tudi v pričujočem pregledu posameznih postavk davčnega obračuna:
 • Kako pravilno izpolniti splošni – uvodni del obračuna?
 • Prihodki: računovodski prihodki prilagojeni na davčno zakonodajo:
  • Dividende
  • Prihodki, prejeti iz tujine
  • Prihodki pri poslovanju med povezanimi osebami
  • Prihodki, obdavčeni v preteklosti
  • Prihodki pri nepridobitnih organizacijah
 • Odhodki: računovodski odhodki prilagojeni na davčno zakonodajo:
  • Nepriznani odhodki
  • Pogojno/delno priznani odhodki
  • Povezanost odhodkov z obdavčenimi prihodki
 • Olajšave: praksa, zakonski predpisi in primerjava s pojasnili FURS

Predavatelji

ERROR - NO DATA