Poglobljeno o osnovnih sredstvih in drobnem inventarjuPravne osebe, samostojni podjetniki, zavodi in druge institucije so dolžne uskladiti podatke, zapisane v poslovnih knjigah, z dejanskimi stanjem, ki se ugotavlja s popisom sredstev in obveznosti do virov sredstev. Redni letni popis se izvrši enkrat letno.

Za vas smo pripravili poglobljeni spletni seminar v 4. sklopih, na katerem boste podrobneje spoznali inventurni postopek z zakonskimi podlagami, ki jih morate pri tem upoštevati. Nazorno vam bomo predstavili tudi postopek inventure v iCentru ter vam svetovali, kako inventuro najhitreje opraviti, kdaj narediti arhiv podatkov ter kako ukrepati v primeru napak.
  
Dnevni red
1. sklop: Letni popis opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in drobnega inventarja
Termin spletnega seminarja: 13. 11. ob 9.00
Predavateljica: dr. Lidija Robnik

V prvem sklopu boste spoznali zakonodajo in postopek inventure (popis sredstev). Med drugim boste spoznali kakšen je pomen in vpliv amortizacije, metod vrednotenja premoženja, inventurnih primanjkljajev, uničenih osnovnih sredstev pri izdelavi inventurnega poročila in posledično na izdelavo računovodskih poročil in davčnega obračuna.
 • Uvod v področje inventur:
  • Pravilnik o inventurnem popisu.
  • Predpisi in zakonodaja (SRS 2016, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb).
 • Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije...), sklepi, obrazci.
 • Vrste popisov (redni/izredni).
 • Odgovornosti in naloge.
 • Zaključek popisa, poročilo o opravljenem popisu ter popisne ugotovitve.
 • Metode vrednotenja dolgoročnih sredstev in amortizacija.
 • Uničena in odpisana opredmetena osnovna sredstva – računovodski in davčni vidik.
 • Davčno priznani in nepriznani stroški/odhodki inventurnih razlik ter opredelitev odgovornosti.
 • Posledice popisnih razlik ter primeri knjiženj.
2. sklop: Od vnosa do obračuna
Termin spletnega seminarja:
14. 11. ob 9.00
Predavateljica: Nina Remškar, Saop

Drugi sklop je namenjen vsem, ki se ukvarjate z osnovnimi sredstvi – tistim, ki se šele uvajate v delo, kot tudi tistim, ki potrebujete osvežitev za delo s programom OSD (Osnovna sredstva) in, ki bi radi spoznali vse neodkrite funkcionalnosti omenjenega modula.
 • Pregled šifrantov osnovnih sredstev
 • Vnos osnovnega sredstva / drobnega inventarja (skozi Knjigo prejetih računov, direktno v osnovnih sredstvih)
 • Kopiranje osnovnih sredstev in hkratni vnos več kosov
 • Razlika med tipom O (osnovno sredstvo) in tipom D (drobni inventar)
 • Menjava nahajališča, SM pri osnovnem sredstvu in drobnem inventarju. Na kaj moramo biti pozorni ko prenašamo drobni inventar iz enega nahajališča na drugo nahajališče? Kako se izognemo napakam? Vnos nove nabave pri drobnem inventarju in povečanje vrednosti pri osnovnem sredstvu. Kako  popravimo napačen vnos nove nabave.
 • Izločanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja med letom in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo.
 • Začasni in dokončni obračun amortizacije. Kako zaženemo in pobrišemo obračun amortizacije.
 • Knjiženje amortizacije v Dvostavno Knjigovodstvo

3. sklop: Olajšajmo si delo z osnovnimi sredstvi s pomočjo OLAP analiz
Termin spletnega seminarja: 14. 11. ob 12.30
Predavateljica: Nina Remškar, Saop

V tretjem sklopu vam bomo pokazali vse neodkrite funkcionalnosti osnovnih sredstev. Pogledali si bomo tudi novosti, ki ste jih morda spregledali. Osvojili boste tudi osnovne funkcije OLAP analiz in spoznali vse prednosti le-teh. Pogledali si bomo tudi kako lahko hitro in enostavno prekontrolirate podatke v osnovnih sredstvih.
 • Kako najhitreje prenesemo vsa osnovna sredstva ali drobni inventar iz enega nahajališča na drugo nahajališče (ali SM, SN)? Kako opazimo napačne prenose DI v registru, ter kako jih popravimo?
 • Menjava amortizacijske stopnje in amortizacijske skupine
 • Kontrola amortizacijske stopnje - Kako vemo po kateri stopnji nam program računa amortizacijo (razlika med stopnjo amortizacije in amortizacijsko skupino).
 • Prednosti OLAP analiz v osnovnih sredstvih (naučimo se osnovnih in najpogostejših funkcij OLAP analiz)
 • Kje imamo OLAP analize in katere podatke lahko pregledujemo, izpisujemo, izvažamo
 • Kontrole v osnovnih sredstvih (kontrola usklajenosti, kontrola stanja)
 • Kje dobimo izpis vseh novih nabav in izločitev
  
4. sklop: Inventura v Osnovnih sredstvih (ročna ali z ročnimi terminali)
Termin spletnega seminarja: 15. 11. ob 9.00
Predavateljica: Nina Remškar, Saop

V četrtem sklopu vam bomo prikazali konkreten postopek inventure v programu iCenter. Spoznali boste kako pravilno ročno vnesti inventuro osnovnih sredstev in sam postopek inventure z ročnimi terminali, da bo vaša inventura potekala hitro, natančno ter učinkovito.

Ročni vnos inventure:
 • Kje izpišemo popisne liste?
 • Naša priporočila za vnos inventure v program s pomočjo preglednice inventure ali direktno na osnovno sredstvo oz. drobni inventar
 • Kako najhitreje uredimo inventuro v preglednici in katerih pravil se moramo držati?
 • Izpis inventurnega elaborata
 • Kako knjižimo inventurne razlike in kako naredimo kontrole po knjiženju?
   
Inventura z ročnimi terminali:
 • Hitro in enostavno oblikovanje etiket v programu Osnovna sredstva
 • Urejanje nastavitev za izvoz in uvoz podatkov na ročni terminal
 • Priprava preglednice inventure
 • Uvoz inventure in odpisov iz ročnega terminala
 • Kako uvažamo podatke če imamo enkratni uvoz ali večkratni uvoz?
 • Zamenjava nahajališč in SM pri osnovnih sredstvih in drobnemu inventarju.
 • Izpis inventurnega elaborata in knjiženje inventurnih razlik

  

Predavatelji

Nina Remškar

Nina je svetovalka za področje SAOP Knjigovodstvo. Dela v podpori in s tem uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s SAOP programi. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije programov in predava na seminarjih.
Preberi več ...

dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ, davkov in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Ukvarja se s poslovnim svetovanjem in izobraževanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva, avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov ter urednica strokovnih publikacij in praktikumov. Sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena in prijava:
Na seminar za osnovna sredstva se lahko prijavite na poljubni sklop, odvisno od vašega predznanja in zahtev, seveda pa vam ob prijavi na več sklopov pripadajo dodatne ugodnosti.

Akcija 3 = 4:
ob prijavi na 3 sklope, vam 4.sklop podarimo. Vaša cena = 119 € + DDV
(za udeležence XXL konference 2019 še dodaten 20% popust ob prijavi na 4 sklope - vaša cena = 95,2 € + DDV)

2 sklopa po izbiri = 98 € + DDV
1 sklop po izbiri = 57 € + DDV

Kaj je zajeto v ceni:
- spremljanje spletnega seminarja v živo
- strokovno gradivo
- 60-dnevni dostop do posnetkov spletnega seminarja


Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar, zahtevajte geslo >>
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih