Osnovna sredstva in drobni inventar (trojček)

Konec poslovnega leta za gospodarske družbe in samostojne podjetnike se vztrajno bliža in treba je pripraviti vso ustrezno dokumentacijo za redni letni popis.

Prvi sklop je namenjen vsem, ki se ukvarjate z osnovnimi sredstvi – tistim, ki se šele uvajate v delo, kot tudi tistim, ki potrebujete osvežitev za delo s programom OSD (Osnovna sredstva) in, ki bi radi spoznali vse neodkrite funkcionalnosti omenjenega modula.

V drugem sklopu vam bomo pokazali konkreten postopek inventure v programu iCenter. Spoznali boste kako pravilno ročno vnesti inventure osnovnih sredstev in sam postopek inventure z ročnimi terminali, da bo vaša inventura potekala hitro, natančno ter učinkovito.
 
V tretjem sklopu pa vam bo dolgoletna direktorica ter svetovalka s področja financ in računovodstva – dr. Lidija Robnik pokazala, kako pripraviti in popisati osnovna sredstva ter kakšen je njihov vpliv na zaključni račun z računovodskega in davčnega vidika.

 
OPOMBA: 3. sklop je namenjen računovodjem in knjigovodjem v javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov in vsem računovodskim delavcem in ni vezan na uporabo programa iCenter.
Dnevni red
1. sklop: Vse o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju v iCentru (Biljana Matijašec) - 21. 9. ob 9.00
 • Vnos osnovnega sredstva / drobnega inventarja (skozi Knjigo prejetih računov, direktno v osnovnih sredstvih).
 • Kopiranje osnovnih sredstev in hkratni vnos več kosov, razlika med tipom O (osnovno sredstvo) in tipom D (drobni inventar).
 • Menjava nahajališča, SM pri osnovnem sredstvu in drobnem inventarju. Na kaj moramo biti pozorni ko prenašamo drobni inventar iz enega nahajališča na drugo nahajališče? Kako se izognemo napakam? Kako najhitreje prenesemo vsa osnovna sredstva ali drobni inventar iz enega nahajališča na drugo nahajališče (ali SM, SN)? Kako opazimo napačne prenose DI v registru, ter kako jih popravimo?
 • Vnos nove nabave pri drobnem inventarju in povečanje vrednosti pri osnovnem sredstvu. Kako  popravimo napačen vnos nove nabave.
 • Izločanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja med letom in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo.
 • Kontrola amortizacijske stopnje - Kako vemo po kateri stopnji nam program računa amortizacijo (razlika med stopnjo amortizacije in amortizacijsko skupino).
 • Začasni in dokončni obračun amortizacije. Kako zaženemo in pobrišemo obračun amortizacije in kaj naredimo v primeru, da nam ne pusti zagnati ali pobrisati obračuna?
 • Knjiženje amortizacije v Dvostavno Knjigovodstvo
 • OLAP v osnovnih sredstvih
  
Priprava na inventuro
 • Kontrole znotraj Osnovnih sredstev in Dvostavnim knjigovodstvom (preden pričnemo inventuro preverimo in uskladimo stanje med glavno knjigo in osnovnimi sredstvi).
 • Kje dobimo izpis vseh novih nabav in izločitev v letu?
 • Kontrola stanja v registru.
 • Izpis popisnega lista
 • Priprava podatkov za ročni terminal (izvoz).
  
2. Sklop: Inventura osnovnih sredstev in drobnega inventarja v iCentru (Biljana Matijašec) - 21. 9. ob 13.00

   
Ročni vnos inventure
 • Kje izpišemo popisne liste?
 • Naša priporočila za vnos inventure v program s pomočjo preglednice inventure ali direktno na osnovno sredstvo oz. drobni inventar
 • Kako najhitreje uredimo inventuro v preglednici in katerih pravil se moramo držati?
 • Izpis inventurnega elaborata
 • Kako knjižimo inventurne razlike in kako naredimo kontrole po knjiženju?
  
Inventura z ročnimi terminali
 • Hitro in enostavno oblikovanje etiket v programu Osnovna sredstva
 • Urejanje nastavitev za izvoz in uvoz podatkov na ročni terminal
 • Priprava preglednice inventure
 • Uvoz inventure in odpisov iz ročnega terminala
 • Kako uvažamo podatke če imamo enkratni uvoz ali večkratni uvoz?
 • Zamenjava nahajališč in SM pri osnovnih sredstvih in drobnemu inventarju.
 • Izpis inventurnega elaborata in knjiženje inventurnih razlik
  
Na seminarju vam bomo tudi svetovali kako boste najhitreje uredili inventuro, kdaj je najbolj priporočljivo narediti arhiv podatkov, ter kako ukrepati v primeru, da se je poknjižila napačna inventura, ter arhiva ni.

3. Sklop: Priprava dolgoročnih sredstev za inventurni popis in letno poročilo (z dr. Lidijo Robnik) - 22. 9. ob 9.00   

Kako pripraviti in popisati dolgoročna sredstva in kakšen je njihov vpliv na zaključni račun z računovodskega in davčnega vidika. Kakšne so novosti SRS 2016, ki se dotikajo dolgoročnih sredstev in novosti glede izbire metod vrednotenja ter vpliv na poslovne odločitve poslovodstva oziroma podjetnikov.

Obravnavali bomo:

 • Vodenje evidenc posameznih vrst opredmetenih osnovnih sredstev in priprave na redni letni popis.
 • Računovodski in davčni vidik inventurnih razlik.
 • Nabava opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (odvisni stroški nabave).
 • Metode vodenja dolgoročnih sredstev (nabavna vrednost, metoda revalorizacije).
 • Amortizacija in metode amortiziranja (računovodski in davčni vidik).
 • Naknadna vlaganja in tekoče vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Opredmetena osnovna sredstva manjše vrednosti (računovodski in davčni vidik).
 • Finančni in poslovni najem dolgoročnih sredstev.
 • Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev (dobiček, izguba).
 • Naložbene nepremičnine (nabava, oddajanje, zaloge).
 • Davčne olajšave in prenos neizkoriščenih davčnih olajšav v naslednja davčna obdobja.
 • Primeri knjiženj.
 • Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija.

Predavatelji

Biljana Matijašec

Biljana je strokovnjakinja za področje SAOP Knjigovodstvo. Dela v podpori, zato uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav s SAOP programi. Poleg dela na podpori sodeluje tudi pri razvijanju Hrvaške verzije programa, zaradi česar nudi tudi aktivno podporo uporabnikom SAOP programov na Hrvaškem trgu.
Preberi več ...

dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ, davkov in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Ukvarja se s poslovnim svetovanjem in izobraževanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva, avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov ter urednica strokovnih publikacij in praktikumov. Sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena:
Akcija trojček: za udeležbo na vseh treh sklopih za Osnovna sredstva in drobni inventar, vam 3. sklop podarimo. Plačate le 79,80 € + DDV

Cena udeležbe na enem sklopu = 57 € + DDV

Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa SAOP iCenter: po kliku na spodnji gumb, vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar: zahtevajte geslo >>ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Preprost blagajniški program za poslovanje z gotovino (davčna blagajna). Predstavitev Saopnet POS-a
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih