Predavatelji

Poleg svetovalcev Saop na naših dogodkih gostimo različne zunanje strokovnjake, davčne in pravne svetovalce, informacijske pooblaščence, inšpektorje ter predstavnike FURS-a, UJP-a in Arhiva Republike Slovenije.

Na takšen način vam zagotavljamo, da dobite vpogled v problematiko z več različnih zornih kotov ter tako znanje hitreje uporabite v praksi. Sem pa tja se nam pridruži tudi psiholog. Ne verjamete? Tudi takšna znanja so zelo koristna (npr. izterjave, nagrajevanje, bonitete in ugodnosti – psihološki in davčni vidik).

Jana Blažič

Jana je svetovalka za področje Saop iCenter Plače. Po izobrazbi je ekonomistka, izkušnje pa si je nabirala tudi v računovodskih servisih. Od leta 2005 izvaja implementacije programov ter pomaga uporabnikom programov Saop pri njihovem vsakdanjem delu.
Jana poleg dela na podpori tudi predava na klasičnih in spletnih seminarjih ter konferencah. Vedno znova prejema številne pohvale za razumljivo podajanje znanja in dostopnost do slušateljev. Sodeluje tudi pri ustvarjanju in testiranju programov Saop Plače.
Preberi več ...

Nuša Peternelj

Nuša Peternelj je svetovalka za informacijske rešitve in dela v Podpori strank na področju Obračuna storitev in Spremljanja plačil računov. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana kulturologinja in ima opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku.
Dve leti je delala na Mestni občini Ljubljana, na odseku za Predšolsko vzgojo in pomagala tako pri izdajanju odločb za znižano plačilo vrtca, kot pri vzpostavljanju centralne evidence za vpis otrok. Več kot leto dni je delala tudi na izračunu oskrbnin v enem od ljubljanskih vrtcev. Na obeh delovnih mestih si je pridobila Izkušnje tako o obračunu oskrbnin kot sofinanciranju s strani ustanoviteljice ter poročanju le-teh. Poleg dela na podpori uporabnikom, občasno predava tudi na SAOP seminarjih.
Preberi več ...

Janez Bajt

Janez Bajt je svetovalec za področje Trgovine in proizvodnje. Po izobrazbi je informatik v organizaciji dela, izkušnje si je nabiral tudi v računovodstvu. Od leta 2003 izvaja implementacije programov ter pomaga uporabnikom Saopovih programov pri njihovem vsakodnevnem delu.
V tem času je predaval že na veliko seminarjih na temo naprednih funkcij v iCentru, oblikovanje izpisov, inventuri in prehodu v novo leto, delo z dokumentacijo in novosti ter zakonske spremembe v programih Saop. Prejel je številne pohvale glede podajanja znanja s strani udeležencev. V podjetju pomaga z nasveti pri razvoju programov za trgovino ter aktivno testira delovanje programov za doseganje najboljše kakovosti.
Preberi več ...

Mitja Živko

Mitja je strokovnjak za področje SAOP Knjigovodstvo. Dela v podpori in s tem uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s SAOP programi. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije programov in občasno predava na seminarjih.
Preberi več ...

Nina Remškar

Nina je svetovalka za področje SAOP Knjigovodstvo. Dela v podpori in s tem uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s SAOP programi. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije programov in predava na seminarjih.
Preberi več ...

Mateja Krapež

Mateja Krapež je strokovnjakinja za spletno aplikacijo Minimax, še posebej na področju knjigovodstva in plač. Dela v podpori, kjer uporabnikom svetuje in pomaga pri odpravljanju težav pri svojem delu. Predava na klasičnih in spletnih seminarjih, stranke pa tudi individualno uvaja v delo s programom.
Preberi več ...

Boris Kalin

Boris Kalin je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in javnih ustanov. Po zaključenem študiju kemije v  Ljubljani je bil zaposlen 10 let v Fructalu, kot pomočnik vodje proizvodnje, kasneje pa je bil zaposlen 11 let v Incom d.o.o, kot vodja proizvodnje. 
Od leta 2005 je Boris Kalin zaposlen na Saop d.o.o. in sodeluje z različnimi slovenskimi proizvodnimi, trgovskimi in storitvenimi podjetji ter javnimi ustanovami. Sodelovanje se nanaša na svetovanje na področju organizacije dela znotraj posameznih poslovnih funkcij, optimizacije dela, ter vodenja kakovosti, ter svetovanje glede organizacije in optimizacije informacijskih sistemov v podjetjih. V Saopu je kot strokovnjak za informacijske rešitve zadolžen za implementacijo informacijskih sistemov predvsem v proizvodnih podjetjih, javnih ustanovah, trgovskih in storitvenih podjetjih.

PODROČJA SVETOVANJA

Področje svetovanja zajema reinženering obstoječih ali prvo vzpostavitev novih ERP/MRP procesov v proizvodnih, storitvenih, trgovskih in javnih podjetjih. Poleg tega se izvaja svetovanje  pri reorganizaciji (reinženiringu) tistih procesov oz. njihovih delov, ki ne dajejo zadovoljivih rezultatov. Svetovanje se nanaša tudi na pomoč pri izbiri in implementaciji (uvedbi) ustreznih informacijsko komunikacijskih tehnologij (celostnih informacijskih rešitev) v poslovno okolje podjetja oz. samostojnega podjetnika.

Sestavni del svetovanja so tudi celostne informacijske rešitve; glede uporabe sodobnih računalniških orodij – v vseh segmentih poslovanja podjetja. Od svetovanja organiziranja  matičnih podatkov (poslovni partnerji, artikli, materialne sestavnice ali recepture, tehnologija …), do funkcij marketinga in prodaje, konstrukcijske in tehnološke priprave, kakovosti, glavnega plana/plana potreb po materialu, nabave, skladiščnega poslovanja, planiranja in krmiljenja proizvodnje, odpreme, fakturiranja, proizvodnega oz. trgovskega knjigovodstva ter analize stroškov.
Preberi več ...

Biljana Matijašec

Biljana je strokovnjakinja za področje SAOP Knjigovodstvo. Dela v podpori, zato uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav s SAOP programi. Poleg dela na podpori sodeluje tudi pri razvijanju Hrvaške verzije programa, zaradi česar nudi tudi aktivno podporo uporabnikom SAOP programov na Hrvaškem trgu.
Preberi več ...

Martina Peric

Martina je strokovnjakinja za področji Saop Plače in Kadrovska evidenca. Že od leta 2000 izvaja implementacije programov ter pomaga uporabnikom pri njihovem vsakdanjem delu.
Uspešno predava na začetnih in naprednih seminarjih, tako klasičnih kot spletnih. Udeleženci jo hvalijo zaradi dostopnosti, strokovnosti ter velike količine znanja. Poznana je kot dobra poznavalka programov, saj kot projektantka sodeluje tudi pri ustvarjanju in testiranju.
Preberi več ...

Jana Štolfa

Jana Štolfa je odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Saop d.o.o. Zaposlena je v kadrovski službi in je tudi skrbnica certifikata Družini prijazno podjetje ter skrbnica sistema za vodenje kakovosti po ISO 9001. Med drugim je tudi odgovorna oseba za delo na javnih razpisih.
V podjetju Saop d.o.o. je zaposlena od leta 2002, po izobrazbi je magistrica znanosti (področje management). V svojem dolgoletnem delu v podjetju Saop d.o.o. je bila vključena v različna področja (kot vodja izobraževanj za organizacijo izobraževanj za stranke, zaposlene in partnerje ter kot vodja podpore strank za iCenter in Minimax). Ves čas svojega dela je tudi vključena v različne interne projekte, ki so povezani z optimizacijo dela tako na področju dela s strankami kot tudi znotraj podjetja. Svoje znanje in izkušnje iz prakse zelo rada deli tudi kot predavateljica.
Preberi več ...

mag. Peter Jenko

Mag. Peter Jenko je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetij. Po opravljeni diplomi Strojne fakultete Univerze v Ljubljani je deloval kot profesor na Srednji strojni šoli v Ljubljani kjer je poučeval predmeta mehanike in strojnih elementov.
Mag. Peter Jenko je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetij. Po opravljeni diplomi Strojne fakultete Univerze v Ljubljani je deloval kot profesor na Srednji strojni šoli v Ljubljani kjer je poučeval predmeta mehanike in strojnih elementov.

Po opravljenem magistrskem študiju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani pa preko svojega podjetja JENNY d.o.o sodeluje z različnimi slovenskimi proizvodnimi, trgovskimi in storitvenimi podjetji. Sodelovanje se nanaša na svetovanje na področju organizacije dela znotraj posameznih poslovni funkcij podjetja, optimizacije dela, ERP/MRP sistemih ter vodenja kakovosti. Sodeloval je na različnih domačih in mednarodnih strokovnih konferencah tudi na univerzah Nottingham (Velika Britanija), Barkeley (ZDA), Lueven (Belgija), Haag (Nizozemska) ter Stockholm (Švedska). Od leta 1996 sodeluje tudi s podjetjem SAOP kot strokovnjak za informacijske rešitve zadolžen za implementacijo in razvoj ERP/MRP (proizvodnih) informacijskih sistemov.

IZKUŠNJE
Peter Jenko je svoje izkušnje nabiral tako na akademskem nivoju (v času magistrskega študija na Strojni fakulteti) kot v praksi pri implementiranju in razvoju ERP/MRP procesov in informacijskih sistemov v različnih slovenskih in tujih podjetjih.
Panoge v katerih izvaja svetovanja so: različne vrste proizvodnje (ponavljajoča - serijska, neponavljajoča - projektna, diskretna - kosovnice,  procesna – recepture), trgovine (veleprodaja, maloprodaja) ter storitve (servisi, gradbeništvo, montaža,…).

PODROČJA SVETOVANJA
Področje svetovanja zajema pomoč pri organizaciji poslovanja in vzpostavitvi ustreznih ERP/MRP procesov v proizvodnih, storitvenih in trgovskih podjetjih oziroma svetovanje pri reinženeringu (reorganizaciji) tistih obstoječih procesov ali njihovih delov, ki ne dajejo zadovoljivih rezultatov.  Svetovanje se nanaša tudi na pomoč pri izbiri in implementaciji (uvedbi) ustreznih informacijsko komunikacijskih tehnologij (celostnih informacijskih rešitev) v poslovno okolje podjetja oz. samostojnega podjetnika.
V okviru organizacije poslovanja se svetovanje naša tudi na pomoč pri vzpostavitvi in vodenju procesov kakovosti s ciljem pridobitve certifikata različnih vrst standardov kakovosti (npr. serije ISO 9000) ter celovitega obvladovanja kakovosti (TQM).  

VEČJI REFERENČNI KLIENTI
OMEGA AIR, TIK Kobarid, INCOM, STRIP'S, TOPDOM, INTEREXPORT, DEWESOFT, ILMEST, LAFARGE CEMENT, MENINA, MLADINA, M SORA, UNI&FORMA, NOVAK M, RIEDL, OLMA, PETRIČ, BIJOL

AD-PLASTIK, AGRORUŠE, ALMAT, ARMETON, AS IMPEX, BARONE, BOLHA, COPIA, DILEX-REM, DON DON, DUOL, ELASTIK, ELLE GI, FLORINA, GAVRILOVIČ, GUT&PET, HYDROVOD, IMP ITAK, INTERALTA, INTERINA, INTRA LIGHTING,  ISKRA BOVEC, JAVNA RAZSVETLJAVA, JE&GR, KELE-KELE, KOMUNALA KOPER, KOPS, KOVIKOR, KOVINOPLASTIKA BENDA, KRASLES, KREMEN, MALI E TIKO, MAPRO, MARCHIOL, MAREX, MEGA-METAL, MELU, MESARSTVO ČADEŽ, OBČINA ŠKOFJA LOKA, OBČINA NOVA GORICA, OBLAK COMMERCE, PRENOVA GRADBENIK, PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE, SAM, SANDILINE, SCHWARZ, SLOWEISS, SILCO, SŽ – ŽIP, TOSIN, TROJA, ZATEX
Preberi več ...

mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka

mag. Tanja Urbanija je davčna svetovalka v BDO svetovanje d.o.o. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj.
Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Svetuje predvsem na področju DDV. Kot soavtorica je objavila pet knjig od tega eno v tujini.
Preberi več ...

Fenja Borštnar

Fenja Borštnar, diplomirana eknomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 10 let samostojno, kot vodja lastnega računovodskega servisa.
Redna zunanja sodelavka na Izobraževalnem zavodu Hera in Cene Štupar. Občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in različnih podjetjih. Vodenje preko 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike.

Preberi več ...

Tina Pelicon

Tina je svetovalka za področje SAOP Plače in Knjigovodstvo. Izkušnje si je pridobivala z večletnim delom v računovodskem servisu. Dela v podpori, zato dnevno pomaga uporabnikom pri njihovem vsakdanjem delu v programih SAOP, poleg tega pa izvaja tudi implementacije programov pri uporabnikih.
Aktivno sodeluje pri razvoju SAOP programa eRegistrator in predava na klasičnih in spletnih seminarjih za področje SAOP Plače in knjigovodstvo.
Preberi več ...

Petra Mlakar

Petra Mlakar, univ. dipl. ekon. je samostojna davčna svetovalka v družbi Modri nasvet d.o.o. Pred tem je vodila Oddelek za davčno svetovanje v mednarodni družbi Deloitte &Touche d.o.o. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Bila je tudi 
predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Opravlja storitve davčnega svetovanja s področja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Sodeluje in svetuje tudi pri projektih statusnih preoblikovanj družb. Sodeluje v davčnih postopkih zoper davčne zavezance in opravlja davčne preglede pri pravnih osebah. Predava na seminarjih z davčno in finančno tematiko.
Preberi več ...

Irena Kamenščak, pravna in davčna svetovalka

Irena Kamenščak je zaposlena v družbi BDO Svetovanje d.o.o. od leta 2007 dalje in ima dolgoletne ter pomembne izkušnje na področju davčnega svetovanja, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava.
Irena ima izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava.

Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih.

Objavlja strokovne članke z davčnega področja, izvaja predavanja na temo davkov in delovnega prava. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi.
Preberi več ...

mag. Andrej Tomšič

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi.
Rodil se je leta 1977 v Postojni. Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee.

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005.

Govori angleški, hrvaški in srbski, pasivno pa italijanski jezik.
Preberi več ...

dr. Lidija Robnik

Doc. dr. Lidija Robnik, dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ, davkov in računovodstva. Je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Ukvarja se s poslovnim svetovanjem in izobraževanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka številnih seminarjev, delavnic in šol računovodstva, avtorica mnogih knjig in strokovnih člankov ter urednica strokovnih publikacij in praktikumov. Sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.
Preberi več ...

Milan Terpin

Milan Terpin je univ. dipl. psiholog z dolgoletnimi izkušnjami pri svetovalnem delu na področju dela z ljudmi v različnih organizacijskih okoljih. Kot vodilni svetovalec podjetja Taktika plus je sodeloval  v vrsti projektov za uvajanje letnih razvojnih pogovorov v organizacijske vodstvene prakse. Na temo letnih razvojnih pogovorov je napisal več internih gradiv in priročnikov.
Preberi več ...

Majda Gominšek

Predavateljica je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.
Že več kot desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in s.p.-je ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih računovodij kot predavateljica.
Preberi več ...

Monika Klemenčič

Monika je svetovalka za informacijske rešitve na področju SAOP iCenter Knjigovodstvo in eRegistrator.
Monika je svetovalka za informacijske rešitve na področju SAOP iCenter Knjigovodstvo in eRegistrator. Dela v podpori strank, kjer uporabnikom svetuje in pomaga pri odpravljanju težav pri njihovem vsakdanjem delu. Poleg dela na podpori izvaja tudi implementacije programov pri uporabnikih.

Od leta 2014 je aktivna na podpori uporabnikom modula SAOP iCenter Sociala, zdravstvo in obračun in izvaja implementacije s področja sociale.

Uspešno predava na začetnih in naprednih SAOP seminarjih, tako klasičnih kot spletnih.

Preberi več ...

Franja Moćić

Franja je svetovalka za področje Saop Plače in Knjigovodstvo. Ima skoraj 30 let dela na področju programiranja, projektiranja in uvajanja računalniških programov za področje plač in knjigovodstva.
Od leta 2003 dela v podpori Saop kot zunanja svetovalka in pomaga pri predstavitvah in implementacijah programov pri strankah ter dnevno pomaga uporabnikom pri njihovem vsakdanjem delu v programih Saop.
Preberi več ...

Marjan Obreza

Marjan Obreza je strokovnjak za področje Trgovine in proizvodnje. Po izobrazbi je diplomirani inženir računalništva in informatike. Dela v podpori in uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s programi Saop.
Preberi več ...

Andreja Berce

Andreja je svetovalka za spletno aplikacijo Minimax. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka, izkušnje pa si je pridobivala tudi v računovodskem servisu. Dela v podpori, zato uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav s programom Minimax. Stranke tudi individualno uvaja v delo s programom.
Preberi več ...

Štefka Korade Purg

Višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo.
Preberi več ...

Marjan Antončič

Marjan Antončič  je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik novoustanovljenega Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja.
Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je oblikoval in vodil Center za zaščito podatkov ter uspešno izvedel številne projekte (npr. slovenska osebna izkaznica). Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovni sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, dolgoročne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter informacijske varnosti.
Preberi več ...

Mirjana Antić Damjanović

Mirjana se je podjetju Saop pridružila v letu 2017 in je svetovalka za področje dvostavnega knjigovodstva, DDV, osnovnih sredstev, blagajniškega poslovanja in plačilnega prometa.
Preberi več ...

Rosana Lemut Strle

Rosana se je rodila leta 1971 v Ljubljani. Po zaključku Poljanske gimnazije se je vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1995 diplomirala z zagovorom diplomskega dela »Beveridgejev sistem socialne varnosti«, pod vodstvom mentorice dr. Anjute Bubnov Škoberne. Leta 2002 je opravila državni pravniški izpit in leta 2008 zaključila podiplomski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge »Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije« pod vodstvom mentorja dr. Mitje Horvata.
Pripravništvo je opravila na Upravni enoti Litija, potem pa poklicno pot nadaljevala na Občini Litija in kasneje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer je bila direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje. Od leta 2009 do 2014 je bila namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov, od 1. januarja 2015 pa je zaposlena v Odvetniški družbi Pirc Musar kot odvetniška kandidatka, februarja 2016 je na Odventiški zbornici zaprisegla kot odvetnica in marca 2016 postala partnerica v odvetniški družbi.

Skupaj z Natašo Pirc Musar je ustanovila tudi nevladno organizacijo Info hiša.
Preberi več ...

Manuela Šribar

Manuela Šribar ima 17 let izkušenj pri različnih vrstah revizij in svetovalnih storitev. Vodila in izvajala je številne samostojne revizije informacijskih sistemov, revizije informacijskih sistemov kot del notranje-revizijske funkcije in preglede splošnih ter aplikativnih kontrol za namene revizij računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, elektrogospodarstva, različnih organizacij javnega sektorja in finančnega sektorja. Kot pooblaščena revizorka ima znanja tudi s področja revizij računovodskih izkazov in sorodnih storitev. Je pooblaščena revizorka, PRIS, CISA in notranja državna revizorka.
Preberi več ...

dr. Andrej Baričič

Dr. Andrej Baričič ima več kot 25 let izkušenj pri svetovalnih projektih v slovenskem in mednarodnem okolju. V zadnjih letih svetuje in izvaja usposabljanja predvsem na področju korporativnega upravljanja, optimizacije poslovnih procesov in povečevanja učinkovitosti ter uspešnosti organizacij. Vloga dr. Baričiča je zagotovitev ciljne in učinkovite rabe metodologije za področje doseganja GDPR skladnosti. Zadolžen je predvsem za aktivnosti na segmentih upravljavskega okvirja t.j. oblikovanja  internih aktov in navodil ter pri oblikovanju in pridobivanju ustreznih soglasij za zbiranje, obdelavo, prenose in hrambo osebnih podatkov v skladu z novo Uredbo GDPR.
Preberi več ...

Darko Žurman

Darko Žurman je kot veščak v reviziji informacijskih sistemov aktiven od leta 1999. Poleg revizije je kot zunanji svetovalec sodeloval tudi na področju varnosti informacijskih sistemov v finančnem sektorju; predvsem na področju upravljanja in obravnavanja varnostnih incidentov in pri izdelavi in zagotavljanju kakovosti kontrol varovanja informacij. S področja varovanja zaupnosti osebnih podatkov je do sedaj opravil več pregledov oziroma analiz razhajanj (bančni in realni sektor). V okviru rednih zadolžitev sodeluje tudi pri varovanju spletnih strani za potrebe programskih rešitev, kjer je razen dobrih praks v tehničnih kontrolah potrebno zagotoviti tudi anonimnost podatkov. Zadolžen je predvsem za aktivnosti na segmentu zasnove koncepta vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov, vključno s pripravo usmeritev za njegovo implementacijo v skladu z novo Uredbo GDPR.
Preberi več ...

Dušanka Uhan

Dušanka Uhan je strokovnjakinja s področja obdavčitve dohodkov fizičnih oseb in obračuna prispevkov. Njeno področje dela se torej navezuje predvsem na dohodnino in prispevek za socialno varnost ter predlaganje obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazci).
Preberi več ...

Dida Volk

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.
Preberi več ...

Urška Trobej

Urška Trobej je direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja ter dolgoletna uporabnica programa Minimax. Pri svojem delu se osredotoča na izvedbo strokovnih izobraževanj in pripravo številnih gradiv s področja računovodstva in davkov. 
Preberi več ...

Grega Malec

vodja Sektorja za delovne migracije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Preberi več ...

mag. Darinka Kamenšek

Dolgoletna predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in pooblaščena revizorka z veljavno licenco.
Ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d.o.o. kot pripravnik in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Zraven tega predava tudi na drugih visokošolskih zavodih in na različnih strokovnih seminarjih.
Preberi več ...

Dejan Prutky

Dejan je strokovnjak za področje Trgovine in proizvodnje. Dela v podpori in uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s programi Saop. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije programov ter sodeluje pri integracijah z drugimi programskimi rešitvami.
Preberi več ...

Matic Vidmar

Matic je svetovalec za področje Saop iCenter Plače, Potni nalogi, Kadrovska evidenca in Registracija časa. Ekipi Saop se je pridružil leta 2017 in hitro začel z implementacijami programa iCenter. Uporabnikom pomaga pri vsakdanjem delu s programom in hkrati sodeluje pri ustvarjanju in testiranju iCentra.
Preberi več ...

Silvester Dobnik

Zaposlen v podjetju Swetcom d.o.o. z več kot 30 let izkušenj na področju informacijskih tehnologij in programskih aplikativnih rešitev za naročnike s področja gospodarstva in javne uprave. Je certificiran svetovalec in implementator za rešitev Obračun storitev in Spremljanje plačil računov, ki vsakodnevno pomaga uporabnikom pri uporabi omenjenih modulov.
Preberi več ...
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih