Predavatelji

Poleg SAOP svetovalcev na naših dogodkih gostimo različne zunanje strokovnjake, davčne in pravne svetovalce, informacijske pooblaščence, inšpektorje ter predstavnike FURS-a, UJP in Arhiva Republike Slovenije.

Na takšen način vam zagotavljamo, da dobite vpogled v problematiko iz več različnih zornih kotov ter tako znanje hitreje uporabite v praksi. Sem pa tja se nam pridruži tudi psiholog. Ne verjamete? Tudi takšna znanja so zelo koristna (npr. izterjave, nagrajevanje, bonitete in ugodnosti - psihološki in davčni vidik).

Jana Blažič

Jana je svetovalka za področje SAOP iCenter Plače. Po izobrazbi je ekonomistka, izkušnje pa si je nabirala tudi v računovodskih servisih. Od leta 2005 izvaja implementacije programov ter pomaga uporabnikom SAOP pri njihovem vsakdanjem delu.
Jana poleg dela na podpori tudi predava na klasičnih in spletnih seminarjih ter konferencah. Vedno znova prejema številne pohvale za razumljivo podajanje znanja in dostopnost do slušateljev. Sodeluje tudi pri ustvarjanju in testiranju programov SAOP Plače.
Preberi več ...

Nuša Peternelj

Nuša Peternelj je svetovalka za informacijske rešitve in dela v Podpori strank na področju Obračuna storitev in Spremljanja plačil računov. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana kulturologinja in ima opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku.
Dve leti je delala na Mestni občini Ljubljana, na odseku za Predšolsko vzgojo in pomagala tako pri izdajanju odločb za znižano plačilo vrtca, kot pri vzpostavljanju centralne evidence za vpis otrok. Več kot leto dni je delala tudi na izračunu oskrbnin v enem od ljubljanskih vrtcev. Na obeh delovnih mestih si je pridobila Izkušnje tako o obračunu oskrbnin kot sofinanciranju s strani ustanoviteljice ter poročanju le-teh. Poleg dela na podpori uporabnikom, občasno predava tudi na SAOP seminarjih.
Preberi več ...

Janez Bajt

Janez Bajt je svetovalec za področje Trgovine in proizvodnje. Po izobrazbi je informatik v organizaciji dela, izkušnje si je nabiral tudi v računovodstvu. Od leta 2003 izvaja implementacije programov ter pomaga uporabnikom SAOP pri njihovem vsakodnevnem delu.
V tem času je predaval že na veliko seminarjih na temo naprednih funkcij v iCentru, oblikovanje izpisov, inventuri in prehodu v novo leto, delo z dokumentacijo in novosti ter zakonske spremembe v SAOP programih. Prejel je številne pohvale glede podajanja znanja s strani udeležencev. V podjetju pomaga z nasveti pri razvoju programov za trgovino ter aktivno testira delovanje programov za doseganje najboljše kvalitete.
Preberi več ...

Mitja Živko

Mitja je strokovnjak za področje SAOP Knjigovodstvo. Dela v podpori in s tem uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s SAOP programi. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije programov in občasno predava na seminarjih.
Preberi več ...

Nina Remškar

Nina je svetovalka za področje SAOP Knjigovodstvo. Dela v podpori in s tem uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s SAOP programi. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije programov in predava na seminarjih.
Preberi več ...

Mateja Krapež

Mateja Krapež je strokovnjakinja za spletno aplikacijo miniMAX, še posebej na področju knjigovodstva in plač. Dela v podpori, kjer uporabnikom svetuje in pomaga pri odpravljanju težav pri svojem delu. Predava na klasičnih in spletnih seminarjih, stranke pa tudi individualno uvaja v delo s programom.
Preberi več ...

Boris Kalin

Boris Kalin je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in javnih ustanov. Po zaključenem študiju kemije v  Ljubljani je bil zaposlen 10 let v  Fructalu, kot pomočnik vodja proizvodnje, kasneje pa je bil zaposlen 11 let v  Incom d.o.o, kot vodja proizvodnje. 
Od leta 2005 je Boris Kalin zaposlen na Saop d.o.o. in sodeluje z različnimi slovenskimi proizvodnimi, trgovskimi in storitvenimi podjetji, ter javnimi ustanovami. Sodelovanje se nanaša na svetovanje na področju organizacije dela znotraj posameznih poslovni funkcij, optimizacije dela, ter vodenja kakovosti, ter svetovanje glede organizacije in optimizacije informacijskih sistemov v podjetjih. V SAOP-ju je kot strokovnjak za informacijske rešitve zadolžen za implementacijo informacijskih sistemov predvsem v proizvodnih podjetjih, javnih ustanovah , trgovskih in storitvenih podjetjih.

PODROČJA SVETOVANJA

Področje svetovanja zajema  reinženering obstoječih ali prvo vzpostavitev novih ERP /MRP procesov v proizvodnih, storitvenih, trgovskih in javnih podjetjih. Poleg tega se izvaja svetovanje  pri reorganizaciji (reinženiringu) tistih procesov oz. njihovih delov, ki ne dajejo zadovoljivih rezultatov. Svetovanje se nanaša tudi na pomoč pri izbiri in implementaciji (uvedbi) ustreznih informacijsko komunikacijskih tehnologij (celostnih informacijskih rešitev) v poslovno okolje podjetja oz. samostojnega podjetnika.

Sestavni del svetovanja so tudi celostne informacijske rešitve; glede uporabe modernih računalniških orodij –v vseh segmentih poslovanja podjetja. Od svetovanja organiziranja  matičnih podatkov (poslovni partnerji, artikli, materialne sestavnice ali recepture, tehnologija,…), do funkcij marketinga in prodaje, konstrukcijske in tehnološke priprave, kakovosti, glavnega plana / plana potreb po materialu, nabave, skladiščnega poslovanja,  planiranja in krmiljenja proizvodnje, odpreme, fakturiranja, proizvodnega oz. trgovskega knjigovodstva ter analize stroškov.
Preberi več ...

Biljana Matijašec

Biljana je strokovnjakinja za področje SAOP Knjigovodstvo. Dela v podpori, zato uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav s SAOP programi. Poleg dela na podpori sodeluje tudi pri razvijanju Hrvaške verzije programa, zaradi česar nudi tudi aktivno podporo uporabnikom SAOP programov na Hrvaškem trgu.
Preberi več ...

Martina Peric

Martina je strokovnjakinja za področje SAOP Plače. Že od leta 2000 izvaja implementacije programov ter pomaga uporabnikom pri njihovem vsakdanjem delu.
Uspešno predava na začetnih in naprednih seminarjih, tako klasičnih kot spletnih. Udeleženci jo hvalijo zaradi dostopnosti, strokovnosti ter velike količine znanja. Poznana je kot dobra poznavalka programov, saj kot projektantka sodeluje tudi pri ustvarjanju in testiranju.
Preberi več ...

mag. Peter Jenko

Mag. Peter Jenko je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetij. Po opravljeni diplomi Strojne fakultete Univerze v Ljubljani je deloval kot profesor na Srednji strojni šoli v Ljubljani kjer je poučeval predmeta mehanike in strojnih elementov.
Mag. Peter Jenko je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetij. Po opravljeni diplomi Strojne fakultete Univerze v Ljubljani je deloval kot profesor na Srednji strojni šoli v Ljubljani kjer je poučeval predmeta mehanike in strojnih elementov.

Po opravljenem magistrskem študiju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani pa preko svojega podjetja JENNY d.o.o sodeluje z različnimi slovenskimi proizvodnimi, trgovskimi in storitvenimi podjetji. Sodelovanje se nanaša na svetovanje na področju organizacije dela znotraj posameznih poslovni funkcij podjetja, optimizacije dela, ERP/MRP sistemih ter vodenja kakovosti. Sodeloval je na različnih domačih in mednarodnih strokovnih konferencah tudi na univerzah Nottingham (Velika Britanija), Barkeley (ZDA), Lueven (Belgija), Haag (Nizozemska) ter Stockholm (Švedska). Od leta 1996 sodeluje tudi s podjetjem SAOP kot strokovnjak za informacijske rešitve zadolžen za implementacijo in razvoj ERP/MRP (proizvodnih) informacijskih sistemov.

IZKUŠNJE
Peter Jenko je svoje izkušnje nabiral tako na akademskem nivoju (v času magistrskega študija na Strojni fakulteti) kot v praksi pri implementiranju in razvoju ERP/MRP procesov in informacijskih sistemov v različnih slovenskih in tujih podjetjih.
Panoge v katerih izvaja svetovanja so: različne vrste proizvodnje (ponavljajoča - serijska, neponavljajoča - projektna, diskretna - kosovnice,  procesna – recepture), trgovine (veleprodaja, maloprodaja) ter storitve (servisi, gradbeništvo, montaža,…).

PODROČJA SVETOVANJA
Področje svetovanja zajema pomoč pri organizaciji poslovanja in vzpostavitvi ustreznih ERP/MRP procesov v proizvodnih, storitvenih in trgovskih podjetjih oziroma svetovanje pri reinženeringu (reorganizaciji) tistih obstoječih procesov ali njihovih delov, ki ne dajejo zadovoljivih rezultatov.  Svetovanje se nanaša tudi na pomoč pri izbiri in implementaciji (uvedbi) ustreznih informacijsko komunikacijskih tehnologij (celostnih informacijskih rešitev) v poslovno okolje podjetja oz. samostojnega podjetnika.
V okviru organizacije poslovanja se svetovanje naša tudi na pomoč pri vzpostavitvi in vodenju procesov kakovosti s ciljem pridobitve certifikata različnih vrst standardov kakovosti (npr. serije ISO 9000) ter celovitega obvladovanja kakovosti (TQM).  

VEČJI REFERENČNI KLIENTI
OMEGA AIR, TIK Kobarid, INCOM, STRIP'S, TOPDOM, INTEREXPORT, DEWESOFT, ILMEST, LAFARGE CEMENT, MENINA, MLADINA, M SORA, UNI&FORMA, NOVAK M, RIEDL, OLMA, PETRIČ, BIJOL

AD-PLASTIK, AGRORUŠE, ALMAT, ARMETON, AS IMPEX, BARONE, BOLHA, COPIA, DILEX-REM, DON DON, DUOL, ELASTIK, ELLE GI, FLORINA, GAVRILOVIČ, GUT&PET, HYDROVOD, IMP ITAK, INTERALTA, INTERINA, INTRA LIGHTING,  ISKRA BOVEC, JAVNA RAZSVETLJAVA, JE&GR, KELE-KELE, KOMUNALA KOPER, KOPS, KOVIKOR, KOVINOPLASTIKA BENDA, KRASLES, KREMEN, MALI E TIKO, MAPRO, MARCHIOL, MAREX, MEGA-METAL, MELU, MESARSTVO ČADEŽ, OBČINA ŠKOFJA LOKA, OBČINA NOVA GORICA, OBLAK COMMERCE, PRENOVA GRADBENIK, PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE, SAM, SANDILINE, SCHWARZ, SLOWEISS, SILCO, SŽ – ŽIP, TOSIN, TROJA, ZATEX
Preberi več ...

mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka

mag. Tanja Urbanija je davčna svetovalka v BDO svetovanje d.o.o. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj.
Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Svetuje predvsem na področju DDV. Kot soavtorica je objavila pet knjig od tega eno v tujini.
Preberi več ...

Fenja Borštnar

Fenja Borštnar, diplomirana eknomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 10 let samostojno, kot vodja lastnega računovodskega servisa.
Redna zunanja sodelavka na Izobraževalnem zavodu Hera in Cene Štupar. Občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in različnih podjetjih. Vodenje preko 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike.

Preberi več ...

Tina Pelicon

Tina je svetovalka za področje SAOP Plače in Knjigovodstvo. Izkušnje si je pridobivala z večletnim delom v računovodskem servisu. Dela v podpori, zato dnevno pomaga uporabnikom pri njihovem vsakdanjem delu v programih SAOP, poleg tega pa izvaja tudi implementacije programov pri uporabnikih.
Aktivno sodeluje pri razvoju SAOP programa eRegistrator in predava na klasičnih in spletnih seminarjih za področje SAOP Plače in knjigovodstvo.
Preberi več ...

Petra Mlakar

Petra MLAKAR, univ. dipl. ekon. je samostojna davčna svetovalka v družbi Modri nasvet d.o.o. Pred tem je vodila Oddelek za davčno svetovanje v mednarodni družbi Deloitte &Touche d.o.o.  
V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru.

Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Bila je tudi 
predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Opravlja storitve davčnega svetovanja s področja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Sodeluje in svetuje tudi pri projektih statusnih preoblikovanj družb. Sodeluje v davčnih postopkih zoper davčne zavezance in opravlja davčne preglede pri pravnih osebah. Predava na seminarjih z davčno in finančno tematiko.
Preberi več ...

Irena Kamenščak, pravna in davčna svetovalka

Irena Kamenščak je zaposlena v družbi BDO Svetovanje d.o.o. od leta 2007 dalje in ima dolgoletne ter pomembne izkušnje na področju davčnega svetovanja, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava.
Irena ima izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava.

Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih.

Objavlja strokovne članke z davčnega področja, izvaja predavanja na temo davkov in delovnega prava. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi.
Preberi več ...

mag. Andrej Tomšič

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi.
Rodil se je leta 1977 v Postojni. Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee.

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005.

Govori angleški, hrvaški in srbski, pasivno pa italijanski jezik.
Preberi več ...

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah.
Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke.
Preberi več ...

Milan Terpin

Milan Terpin je univ. dipl. psiholog z dolgoletnimi izkušnjami pri svetovalnem delu na področju dela z ljudmi v različnih organizacijskih okoljih. Kot vodilni svetovalec podjetja Taktika plus je sodeloval  v vrsti projektov za uvajanje letnih razvojnih pogovorov v organizacijske vodstvene prakse. Na temo letnih razvojnih pogovorov je napisal več internih gradiv in priročnikov.
Preberi več ...

Majda Gominšek

Predavateljica je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.
Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih računovodij kot predavateljica.
Preberi več ...

Monika Klemenčič

Monika je svetovalka za informacijske rešitve na področju SAOP iCenter Knjigovodstvo in eRegistrator.
Monika je svetovalka za informacijske rešitve na področju SAOP iCenter Knjigovodstvo in eRegistrator. Dela v podpori strank, kjer uporabnikom svetuje in pomaga pri odpravljanju težav pri njihovem vsakdanjem delu. Poleg dela na podpori izvaja tudi implementacije programov pri uporabnikih.

Od leta 2014 je aktivna na podpori uporabnikom modula SAOP iCenter Sociala, zdravstvo in obračun in izvaja implementacije s področja sociale.

Uspešno predava na začetnih in naprednih SAOP seminarjih, tako klasičnih kot spletnih.

Preberi več ...

Ksenija Mihovar Globokar

Ksenija Mihovar Globokar je univerzitetna diplomirana pravnica. Zaposlena je v Službi Vlade republike Slovenije za zakonodajo. Opravlja funkcijo direktorice...
Ksenija Mihovar Globokar je univerzitetna diplomirana pravnica. Zaposlena je v Službi Vlade republike Slovenije za zakonodajo. Opravlja funkcijo direktorice. Ožje področje njenega profesionalnega dela je pravna ureditev negospodarskih javnih služb (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), sistem zavodov, plačni sistem v javnem sektorju, delovna razmerja. Ob svojem delu je tudi predavala na seminarjih s področja javnih služb, pisala članke in konkretne odgovore s tega področja in v soavtorstvu pripravila komentar k Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Preberi več ...

Franja Moćić

Franja je svetovalka za področje SAOP Plače in Knjigovodstvo. Ima skoraj 30 let dela na področju programiranja, projektiranja in uvajanja računalniških programov za področje plač in knjigovodstva.
Od leta 2003 dela v podpori SAOP kot zunanja svetovalka in pomaga pri predstavitvah in implementacijah programov pri strankah, ter dnevno pomaga uporabnikom pri njihovem vsakdanjem delu v programih SAOP.
Preberi več ...

Marjan Obreza

Marjan Obreza je strokovnjak za področje Trgovine in proizvodnje. Po izobrazbi je diplomirani inženir računalništva in informatike. Dela v podpori in uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s SAOP programi.
Preberi več ...

Andreja Berce

Andreja je svetovalka za spletno aplikacijo Minimax. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka, izkušnje pa si je pridobivala tudi v računovodskem servisu. Dela v podpori, zato uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav s programom Minimax. Stranke tudi individualno uvaja v delo s programom.
Preberi več ...

Štefka Korade Purg

Višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo.
Preberi več ...

Mateja Rijavec Vouk

Mateja je svetovalka za področje Saop eRegistrator. Dela v podpori inuporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije.
Preberi več ...

Marjan Antončič

Marjan Antončič  je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik novoustanovljenega Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja.
Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je oblikoval in vodil Center za zaščito podatkov ter uspešno izvedel številne projekte (npr. slovenska osebna izkaznica). Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovni sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, dolgoročne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter informacijske varnosti.
Preberi več ...

Mirjana Antić Damjanović

Mirjana se je podjetju Saop pridružila v letu 2017 in je svetovalka za področje dvostavnega knjigovodstva, DDV, osnovnih sredstev, blagajniškega poslovanja in plačilnega prometa.
Mirjana se je podjetju Saop pridružila v letu 2017 in je svetovalka za področje dvostavnega knjigovodstva, DDV, osnovnih sredstev, blagajniškega poslovanja in plačilnega prometa.
Preberi več ...
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Preprost blagajniški program za poslovanje z gotovino (davčna blagajna). Predstavitev Saopnet POS-a
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih